top of page

 

 

Apollon Smintheus Kutsal Alanı, Kuzeybatı Anadolu’da Biga Yarımadası’nın güneybatı köşesinde, MareBlue'ya sadece 5 km uzaklıktaki eski adı ile Külahlı, zamanımızdaki adıyla Gülpınar köyü sınırları içinde yer almaktadır. Güneybatıda Baba Burnu’na (Asya’nın en batı ucu, Babakale köyü) Lectum’a komşudur. Apollon Smintheus kutsal alanı, su yönünden zengin olan bugün “Bahçeleriçi” denen yerdedir. 

Tanrının fare sminthos epithetonu ile tanınması, ilk kez Troas bölgesinde karşımıza çıkar. Apollon kültünün doğuşunda tarla farelerinin verdikleri zararların ve getirdikleri felaketlerin büyük payı vardır.

Apollon güçlü kralları, halklarına karşı yaptıkları haksızlıklardan ötürü farelerle yayılan veba salgınlarıyla cezalandırmasını bilmiş,

hakkın yerine ulaşmasına aracı olmuştur. Mysia dilinde fareye "sminthos" denmesi, Troas'a göç edenlerin bu sözcüğü ve Smintheus kültünü ilk kez burada tanımaları, kültün Troas'a özgü olduğunu akla getirir.

Apollon Smintheus
bottom of page